Tschechien hat es besser! Dort hat der Sekretär des EU-kritischen Präsidenten Vaclav Klaus, Ladislav Jakl (Foto), einfach mal im Internet eine originelle, aber leider nur fiktive Präsidenten-Neujahrsansprache veröffentlicht, in der er den Austritt Tschechiens aus der EU ankündigt.

Die österreichische Krone berichtet:

[…] In dem auf seiner Website veröffentlichten Video erklärt Jakl, der auch Chef der politischen Abteilung der Präsidentenkanzlei ist: „Liebe Mitbürger, erlauben Sie mir, Ihnen eine grundsätzliche Entscheidung mitzuteilen. Heute Vormittag habe ich im Namen der Tschechischen Republik einen Brief an den Vorsitzenden des EU- Rates geschickt, dass die Tschechische Republik mit dem heutigen Tag aus der EU austritt und wieder ein unabhängiger und freier Staat wird. Die Zeit des Brüsseler Diktats ist vorbei.“

„Mehr Schaden als Nutzen“

Laut Jakl bringe die EU-Mitgliedschaft Tschechien „mehr Schaden als Nutzen“: „Wegen der EU haben wir die Natur vernichtet, teuren Strom, schlechte Gesetze – und wir sind nicht frei“, argumentiert der Sekretär des ebenfalls als äußert EU-kritisch bekannten Staatschefs.

Hier das Video, leider nur auf Tschechisch. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen tschechisch-sprachigen PI-Leser, der die Ansprache für uns übersetzen kann (info@blue-wonder.org):

Like
Beitrag teilen:
Anzeige: Wandere aus, solange es noch geht - Finca Bayano, Panama.
Jetzt den PI-NEWS-Telegram Kanal abonnieren!

14 KOMMENTARE

 1. auch wenn es Fiktion ist, die trauen sich das wenigstens sagen, ohne dass jemand die als rechtsextrem bezeichnet… Außerdem wäre denen das wahrscheinlich „Jacke wie Hose“ 🙂

 2. Hehe – sehr gut!
  Leider nur alles Illusion für den deutschen Michel 🙁
  Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

 3. …und in der Aktuellen Kamera heute (ZDF)
  wird Erika auftreten mit : „Liebe Mitbürger_Innen und Mitbürger-Innen, ich freue mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ich im Rahmen der EU-Harmonisierung soeben die Bombardierung Tschechiens angeordnet habe. Diese Massnahme bringt jedem von uns mehr Nutzen als Schaden.
  Ach ja, das ganze dauert nicht lange, – Weihnachten sind unsere Jungs wieder zu Hause !

 4. Island und Lettland als Gewinnbringerstaaten werden sich bestimmt auch schon überlegt haben, dass es alleine besser geht, als gefangen in einem bolschwistisch-Islamischen Konstrukt, in dem die Bescheisser-Staaten ohne Aussicht auf Änderung, wie Mühlsteine an den Hälsen der Nettozahler-Staaten kleben. Was nutzt einem irgendwas, wenn es auf dauer nur Nachteile bringt ?

 5. ooohhhh wäre das schön!

  Und dann auch noch SOFORT das Schengen-Abkommen gekündigt und SOFORT die Grenzen zu Bayern geschlossen!

  Dann könnten die asiatischen Waren-Fälscher- und Asiamärktebanden, die tschechischen Synthetik-Drogenhersteller, die ex-sowjet-Staatsbürger welche Kinder-, Mädchen- und Frauenhändler, die Waffenschieber und das restliche Lumpenpack ihren sogenannten Geschäften nachgehen, wo diese ursprünglich angeleiert werden und herkommen – in der Tschechei!

 6. „Ausverkauf für Verrückte“
  Tschechien gehört anders als die Slowakei nicht der Euro-Zone an, plant aber auf längere Sicht einen Beitritt zu dieser. Ne?as sieht das Problem diesbezüglich nicht so sehr in seinem Land, dem er mit seinem Kabinett strenge Budgetdisziplin verordnet hat.
  Vielmehr stelle sich die Frage, „ob die Euro-Zone nach den Problemen, die sie derzeit durchmacht, überhaupt imstande ist, neue Mitglieder aufzunehmen, auch wenn sie die Maastricht-Kriterien erfüllen“. Aus diesem Grund wolle er auch keinen Termin für den Euro-Beitritt Tschechiens nennen. Jedenfalls sei seine Regierung „Befürworter der Budgetdisziplin und der konsequenten Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts“.

  Sowohl von zahlreichen Oppositionellen als auch von den tschechischen Kommentatoren erhielt Ne?as in den vergangenen Tagen Zustimmung. Es sei ein „Ausverkauf für Verrückte“ schrieb ein Kommentator der Tageszeitung „Lidové noviny“.

 7. Hier ist der ganze Text der fiktiven Neujahrsansprache:
  http://www.ladislavjakl.cz/?p=2949

  Novoro?ní projev prezidenta republiky Ladislava Jakla

  Publikováno 23.10.2012 v kategorii: Jakl 4 President!

  Vážení spoluob?ané, milí p?átelé.

  Rád bych Vám u p?íležitosti dnešního sváte?ního dne pop?ál do nového roku hodn? št?stí, zdraví, spokojenosti a radosti ze života.

  Léta slýcháme od našich politik? – a slyšeli jste to i od mých neúsp?šných protikandidát? na ú?ad prezidenta ?eské republiky, že Evropská unie vzkvétá.

  Slýchali jsme, že vstupem do EU za?ne éra prosperity a blahobytu, že rozkvete naše životní prost?edí, že bude vymýcena korupce a zlo?innost, že se nám otev?e sv?t a sousední trhy.

  Slýchali jsme, že EU zajistí naše pevné postavení na mezinárodní scén?, že nebude nijak dot?ena naše suverenita, že demokracie bude posílena, zlepší se politická kultura a rozší?í naše svobody.

  P?edpokládám, že jste si m? nezvolili hlavou státu, abych Vám i já takhle lhal.

  Ne. Evropská unie nevzkvétá.

  Evropská unie není prostorem prosperity, ale prostorem hluboké dluhové krize.

  Evropská unie není prostorem spolupráce a harmonie, ale prostorem rostoucího spole?enského nap?tí mezi sociálními vrstvami i národy, prostorem diktátu siln?jších a prostorem bezohledného uspokojování mocných zájmových skupin na úkor všech ostatních.

  Evropská unie nám nep?inesla zlepšení životního prost?edí, ale na její hrubý nátlak byla naše zem zamo?ena slune?ními panely z jedovatých látek, monstry obludných v?trník? a nekone?nými lány žluté ?epky, jejíž olej musíme povinn? nalévat do nádrží svých aut, ni?it tak jejich motory a poškozovat ovzduší mastným dýmem. A to vše za cenu dražší elektrické energie, za niž platíme do kapes vychytralým zeleným mafiím.

  Naše demokracie nebyla posílena ale demontována, parlament se zm?nil v bezduchou hlasovací mašinu, schvalující jednu bruselskou direktivu za druhou. To vše na p?ání lobbyistických skupin, platících své kancelá?e v Bruselu, p?es které prosazují další a další sob? na míru šité zákony.

  Tím, že politika zmizela, zmizela i politická kultura. Politická debata se zm?nila ve vzájemné oso?ování a kriminalizaci. Ob?an?m je jedno, koho si zvolí, protože hlasovacího robota m?že d?lat každý.

  Lhali i ti, kdo ?íkali, že naše suverenita nebude dot?ena. Naše suverenita je dnes pouhým odleskem nezávislosti, za kterou umírali naši d?dové. Naši p?edstavitelé nesm?jí jednat v zájmu ?eského voli?e, protože jinak hrozí z Bruselu sankce.

  Zlo?innost a korupce nebyla vymýcena, jak nám slibovali, ale naopak dostala novou transfúzi v podob? miliard, které náš da?ový poplatník povinn? posílá do Bruselu, aby se nám ?ást vrátila na nesmyslné projekty, vymyšlené jen k obohacení klient? tohoto systému.

  Role rozd?lova?? ve?ejných pen?z jen vzrostla a jejich kontrolovatelnost se snížila. Výsledkem jsou úplatká?ské aféry a všeobecná praxe p?ihrávání zakázek.

  Otev?ení se sv?tu po našem vstupu do Evropské unie prob?hlo. Ale jen jednostrann?. Všichni sm?jí k nám a my nesmíme nic namítat. Nám se však trhy zemí EU neotev?ely. To ví každý, kdo se tam pokouší podnikat, pracovat ?i vyvážet zboží a služby. Jsme ?lenem druhé kategorie, pro kterého platí ?ada otev?ených i skrytých omezení.

  Naše svobody nebyly po vstupu do Evropské Unie rozší?eny. Jsou o?ezávány každý den, každým novým na?ízením ?i zákazem. Po?et razítek nutných p?i každém kroku se nesnižuje ale stále roste. Moc ú?edníka razítkem vládnoucího roste také a spolu s tím i pokušení tuto moc zneužívat.

  Neexistuje oblast, která by dnes nebyla nesmysln? regulována. Od zcela nepochopitelných dopravních omezení, po šikanování živnostník? ?i všech dobrovolných aktivit. V mnoha oblastech života jsme dnes tam, odkud jsme p?ed 24 lety utíkali.

  Ne. Evropská unie nevzkvétá a naše ?lenství v ní nám p?ináší více škody než užitku.

  Proto využívám této chvíle, abych Vám, milí spoluob?ané, oznámil své zásadní rozhodnutí. Dnes dopoledne jsem poslal jménem ?eské republiky dopis p?edsedovi Evropské rady, že ?eská republika dnešním dnem vystupuje z Evropské unie a stává se op?t nezávislým svobodným státem.

  Státem p?ipraveným ke spolupráci s kýmkoli, ale pouze za vzájemn? výhodných podmínek. ?as bruselského diktátu skon?il.

 8. Solange ein Staat nicht von der Islamkrankheit angesteckt ist, können die Volksvetreter noch normal denken. Und nun mal hoffen, dass der kleine Hoffnungsschimmer aus der Tschechei nicht verglüht!
  Die Tschechei liebt ihre Freiheit mehr als die blasse Eurounion, wo sich hilflos blökende Schafe zusammenrotten und kaputtschlagen lassen.
  Klein aber mutig!

 9. #6 wolaufensie (25. Okt 2012 12:11)

  In der Tat. Ich hatte dazu vor einiger Zeit bereits einige Links eingestellt. Zu den Themen EU und Euro tritt man dort deutlich auf die Bremse.

 10. #5 wolaufensie (25. Okt 2012 12:02)
  #6 wolaufensie (25. Okt 2012 12:11)
  —————-
  Ich erinnere da etwas Dunkles aus dem Geschichtsunterricht. Es gab schon einmal Spinner, die sich im Hradschin dicke taten und den tschechischen Protestanten ihren alten Unterdrückungsmüll aufzwingen wollten.

  Die Tschechen haben einfach ein Fenster aufgemacht und den Emissären bedeutet, dass dort der Ausgang sei. Soweit ich mich erinnere, landeten die Spinner auf einem Misthaufen, was aber wohl eine Legende ist. Die Geschichtslehrer nennen das Ereignis den „Prager Fenstersturz“, deren drei es inzwischen schon gegeben hat.(Bitte googlen) Dieser mittlere, der vom 23. Mai 1618 hatte dreißig Jahre Krieg zur Folge. Die drei Ständevertreter, (vor allem deren Auftraggeber, der katholische Adel)
  waren stinksauer gewesen, sie ließen sich aber zunächst von einer Lesbo-Sozialistin im adligen Gewande retten und gesund pflegen.

  Die Unzufriedenen waren Protestanten, die sich nicht mehr von der ungewählten Obrigkeit drangsalieren und unterdrücken und ausnehmen lassen wollten. Der Kopf der Ausbeuter war übrigens der eigene, von den Bürgern nicht gewählte König gewesen. Wie heißt doch noch gleich der heutige ungewählte kommunistische König von Europa? Ich komm gerade nicht drauf.

  Unsere heutigen Protestanten sind aber wohl zahnlose Tiger, doch es gibt schon deutliche Ähnlichkeiten in den Zuständen. Damals war es der feudale Erbadel, der alles bestimmen wollte, heute sind es die
  Feudal-Kommunistischen-Erb-Verweser, die wieder einmal ein von oben geeintes Europa
  wollen. („Zur Ausbeutung freigegeben“, könnte man mit Geert Wilders sagen!)
  Damals hat der Spuk 30 Jahre gedauert und kostete mehr als 50% der europäischen Bevölkerung das Leben. Es ging aber trotzdem weiter, wir stammen ja alle von den Überlabenden ab und unsere Vorfahren haben die Eisenbahn, das Telefon den el. Strom und das Auto und das Internet erfunden. Es kommt also gar nicht darauf an, dass es viele Esser gibt, es reichen eine relevante Anzahl von Denkern und Arbeitern um ein Volk nach oben zu bingen. qed!

  Uns, in den nächsten Jahren, sagt Celente allenfalls eine Dauer von 5 Jahren voraus. Doch wieviele Opfer es kosten wird, wieder ein freies Volk zu sein, das ist noch völlig unklar.
  Und wann die fünf Jahre beginnen, ist auch noch unklar.
  Vorschlag der Mayas: 21.Dez. 2012.
  Das Datum markiert den Anfang eines tiefen Winters. Gewinnen tut, wer sich an folgendes hält: Isafer statt AlahuHacktAb!

 11. ICH HABE MIR FÜR EUCH DIE ÜBERSETZUNG ERLAUBT:

  Sehr geehrte Mitbürger, liebe Freunde,

  anlässlich des heutigen Feiertags möchte ich Ihnen viel Glück ins Neue Jahr, Gesundheit, Zufriedenheit und Freude am Leben wünschen. Von unseren Politikern hören wir schon seit Jahren – und das haben Sie auch von meinem erfolglosen Gegenkandidaten für das Amt des Präsidenten der Tschechischen Republik gehört -dass die EU aufblüht. Wir hörten, dass durch den Beitritt in die EU eine Ära der Prosperität und des Wohlstandes beginnt, dass unsere Umwelt aufblüht, dass die Korruption und Kriminalität ausgerottet wird, dass die Welt und die Nachbarmärkte sich für uns öffnen. Wir hörten, dass die EU unsere feste Stellung auf der internationalen Szene sichern wird, dass unsere Souveränität keinerlei berührt wird, dass die Demokratie gestärkt wird und unsere Freiheiten größer werden. Ich nehme an, dass Sie mich nicht deswegen als Staatsoberhaupt gewählt haben um Sie ebenfalls so anzulügen.

  Nein, die EU blüht nicht auf. Die EU ist kein Raum der Prosperität, sondern ein Raum einer tiefen Verschuldungskrise. Die EU ist kein Raum der Zusammenarbeit und Harmonie, sondern ein Raum mit steigenden gesellschaftlichen Spannungen zwischen den sozialen Schichten, den Völkern, ein Raum des Diktats der Stärkeren, und ein Raum der rücksichtslosen Befriedigung der mächtigen Lobbygruppen zum Nachteil von allen anderen. Die EU hat uns keine Verbesserung der Umwelt gebracht, sondern auf ihren groben Druck der EU wurde unser Land verseucht, durch Solarpanele aus giftigen Stoffen, durch monströse Windkraftanlagen und durch unendliche Flächen mit gelbem Raps, mit dessen Öl wir unsere Autotanks füllen müssen, somit den Motoren schädigen und unsere Luft durch fette Abgase verunreinigen. Und das alles um den Preis teurerer elektrischer Energie, für die wir in die Taschen schlitzohriger grünen Mafia bezahlen.

  Unsere Demokratie wurde nicht gestärkt sondern demontiert, das Parlament hat sich in eine geistlose Wahlmaschine umgewandelt, die Brüsseler Direktiven eine nach der anderen verabschiedet. Das alles auf Wunsch der Lobbygruppen, die Ihre Büros in Brüssel bezahlen, über die sie weitere und weitere für sich maßgeschneiderte Gesetze durchsetzen. Auch diejenigen haben gelogen, die sagten dass unsere Souveränität nicht berührt werde. Unsere Souveränität ist heute nur ein Anglanz der Unabhängigkeit für die unsere Großvater starben. Unsere Repräsentanten dürfen nicht für Interessen unserer Wähler handeln, sonst würden Sanktionen aus Brüssel drohen. Kriminalität und Korruption wurde nicht ausgemerzt, wie sie uns versprachen, sondern im Gegenteil, sie hat eine neue Transfusion in Form von Milliarden bekommen, die unser Steuerzahler verpflichtend nach Brüssel abführt, damit ein Teil davon zurück kommt, für unsinnige Projekte die nur zur Bereicherung der Klienten dieses Systems erfunden wurden. Die Bedeutung der Umverteiler von öffentlichen Geldern ist gestiegen und ihre Kontrollierbarkeit ist reduziert. Als Ergebnis kommen Bestechungsaffäre und allgemeine Praxis des Zuschanzens von Aufträgen.

  Nach unserem Beitritt in die EU hat die Weltöffnung stattgefunden, aber nur einseitig. Alle dürfen zu uns und wir dürfen nichts einwenden. Für uns haben sich die EU-Märkte nicht geöffnet. Das weiß jeder der probiert dort unternehmerisch tätig zu sein, arbeiten oder Waren und Dienstleistungen exportieren. Wir sind ein Mitglied der zweiten Klasse, für die eine Reihe von offenen und versteckten Einschränkungen gilt. Unsere Freiheiten wurden nach dem EU-Beitritt nicht erweitert, sie werden täglich beschnitten, durch jede neue Anordnung bzw. Verbot. Die Anzahl der Stempel die für jeden Schritt benötig werden sinkt nicht, sondern weiterhin wächst. Die Macht des durch Stempel herrschenden Bürokrates wächst auch und damit auch die Versuchung diese Macht zu missbrauchen. Es gibt keinen Bereich der heute nicht unsinnig reguliert wäre, von ganz unbegreiflichen Verkehrbeschränkungen bis zu Schikanen von Gewerbetreibenden oder allen freiwilligen Aktivitäten. In vielen Lebensbereichen sind wir heute dort, woher wir vor 24 Jahren geflüchtet sind.

  Nein, die EU blüht nicht auf und unsere EU-Mitgliedschaft bringt uns mehr Schaden als Nutzen. Deswegen nutze ich diese Gelegenheit, um Ihnen, liebe Mitbürger, meine grundsätzliche Entscheidung mitzuteilen: Heute Vormittag habe ich im Namen der Tschechischen Republik einen Brief an den Vorsitzenden des EU-Rates geschickt, dass die Tschechische Republik mit dem heutigen Tag aus der EU austritt und wieder ein unabhängiger und freier Staat wird. Ein Statt der bereit ist zur Zusammenarbeit mit jedem, aber nur unter gegenseitig vorteilhaften Konditionen. Die Zeit des Brüsseler Diktats ist vorbei.”

Comments are closed.